Events / Tapahtumat

Article by Uusiautti and Määttä voted among the second best in an international conference! Read more by clicking here. Read the article by clicking here.

 

Satu Uusiautti (in-person participant) & Kaarina Määttä. (2014). Perceived Meaningfulness as the Core of Caring Leadership. Venice 2014: International Conference for Academic Disciplines June 30 – July 3, 2014, Universita’ Ca’ Foscari Di Venezia, Venice, Italy.

Kaarina Määttä (in-person participant) & Satu Uusiautti. (2014). Action at One’s Limits– What are the Key Human Resources in Top Performances? International Conference for Academic Disciplines, 6-10 April 2014, Vienna, Austria.

Satu Uusiautti (in-person participant) & Kaarina Määttä. (2014). Leaders’ flow. International Conference on Social Science and Management, 14-16 March 16, 2014 Chicago, Illinois, USA.

Love-based leadership in early childhood education
Satu Uusiautti
(in-person participant) & Kaarina Määttä
2nd Symposium of Social Sciences and Humanities “Education Culture
and Society – Nowadays Challenges”, Wroclaw, Poland, 14-17 October 2013

Uusiautti, S. (2013). Välittämisen pedagogiikka – pedagoginen rakkaus
ja auktoriteetti
[The pedagogy of caring – pedagogical love and authority]. 4 October 2013, at 13-14. Syvien vahvuuksien koulu -seminaari, Onnela, Tuusula.

Love-based practice in education Kaarina Määttä (in-person participant), University of Lapland; Marju Määttä, Rovaniemi University of Applied Sciences; and Satu Uusiautti, University of Lapland 9th International Conference  European Research Network about Parents in Education, 4th – 6th September 2013, Lisbon, Portugal.

Satu Uusiautti. (2013). Love-based practices in education as a means of enhancing learning. The 20th International Conference on Learning, 11-13 July 2013, Rhodes, Greece.

Enhancing University Students’ Study Success through Caring Leadership
Satu Uusiautti and Kaarina Määttä (in-person participant)
Annual International Interdisciplinary Conference, 24-26 April 2013, Azores Islands, Portugal

Stenvall, J., & Syväjärvi, A.  Positive Leadership in Universities. Mission Impossible?
CR&DALL SEMINAR SERIES 2012 – 2013, 13th December 2012,  St. Andrew’s Building, 11 Eldon St, Glasgow.

The Many Faces of Love
Kaarina Määttä
7th International Conference on Radiopharmaceutical Therapy, Levi, Finland, 25 – 29 November

Enhancing well-being and happiness at work with love-based leadership
Satu Uusiautti (in-person participant) & Kaarina Määttä
3rd International Conference on Education and Educational Psychology 10-13 October 2012, Istanbul, Turkey

Does Success at Work Produce Well-being and Happiness – or vice versa?

Satu Uusiautti (in-person participant) & Kaarina Määttä

7th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences 25-28 June 2012, Universidad Abat Oliba CEU, Barcelona, Spain

How to employ love-based leadership at school
Kaarina Määttä (in-person participant) & Satu Uusiautti

8th Annual conference on Education (ICE) in Samos Island, Greece, July 05 – 07, 2012


Language Immersion Tepee” as a  facilitator of the Sami Language Learning

Pigga Keskitalo, Kaarina Määttä, and Satu Uusiautti (in-person participant) Shawane Dagosiwin, Aboriginal Education Research Forum, Winnipeg, Canada, April 12, 2012

Rakkauden lumous ei haihdu koskaan

Kaarina Määttä

Rakkausviikko, Oulun pääkirjasto, 14.2.2012 klo 18.00

Inhimilliset voimavarat hyvinvoinnin lähteenä Prof. Kaarina Määttä Osaamisen kehittämisen päivät – Opettajuus 2020, 10.-11.2.2012, Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi

HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ JOHTAMINEN -seminaari

Päivämäärä: 24.1.2012
Aika:  12:00– 16.00
Paikka: Esko ja Asko -sali, F-siipi, 1. krs., Yliopistonkatu 8, Rovaniemi

Seminaarin tavoite: Tämän päivän työelämä peräänkuuluttaa uudenlaista lähestymistapaa johtamiseen: kuinka ottaa johtamisessa huomioon työntekijöiden vahvuudet ja edistää onnellisten työyhteisöjen muodostumista? Seminaarissa tarkastellaan ja keskustellaan, mitä on hyvinvointia edistävä johtaminen ja miten sen avulla luodaan hyvinvointia opetuksessa, työssä, yrityksissä ja elämässä yleensä. Minkälaista johtajuutta tarvitaan tänään?

Seminaarin kohderyhmä: Seminaariin ovat tervetulleita kaikki työyhteisön hyvinvoinnista ja uudenlaisesta ihmisen vahvuuksien tukemiseen nojautuvasta johtajuudesta kiinnostuneet johtajat, esimiestehtävissä olevat, kouluttajat ja opettajat. Seminaari sopii erityisen hyvin työyhteisöissä vaikuttaville toimijoille, joiden tavoitteena luoda positiivinen, myönteiseen ajatteluun ja ihmisten vahvuuksiin nojautuva työ- ja
opiskeluyhteisö.

 Ohjelma:
12:00 Seminaarin avaus: Mitä on positiivinen johtajuus? Antti Syväjärvi, Hallintotieteen
professori, Lapin yliopisto
12:30 Työntekijän vahvuudet ja työssämenestyminen, Satu Uusiautti, Tutkijatohtori, Lapin yliopisto
13:00 Myönteinen ajattelu ja muutosjohtaminen, Jari Stenvall, Julkishallinnon professori, Lapin yliopisto
13:30 Kahvitauko
14:00 Henkilöstöjohtaminen ja kaipuu ihmisläheiseen johtajuuteen, Hanna Vakkala, Hallintotieteen assistentti, Lapin yliopisto
14:30 Tavoitteena onnellisuus ja hyvinvointi, Juha Perttula, Psykologian professori, Lapin
yliopisto
15:00 Rakkaus ja inhimilliset voimavarat hyvässä elämässä, Kaarina Määttä, Kasvatuspsykologian professori, Lapin yliopisto
15:30 Yhteenvetoa: Millaista johtamista tarvitaan tänään? Markku Salomaa, Lapin yliopiston hallituksen varapuheenjohtaja, Toimitusjohtaja, OP
16:00 Seminaarin päätös

Seminaarin hinta:
50 €, sisältäen kahvit.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset pyydetään tekemään 13.1.2012 mennessä osoitteessa www.ulapland.fi/koke. Sivulta löytyy ilmoittautumislomake. Ilmoittautuminen on sitova. Lasku seminaariin osallistumisesta lähetetään ilmoittautuneille.

 Lisätiedot: Satu Uusiautti, satu@uusiautti.fi
www.ulapland.fi/lovebasedleadership

_________________________________________________________________________________________

Työelämä- ja kuntatutkimuksen rahoituspäivä

Aika:  16.12.2011 10:00–15:00 Paikka: Lapin yliopisto / University of Lapland, LS5  

Pohjoisen työn ja hyvinvoinnin tutkimuksen kärkityöryhmä järjestää työelämä- ja kuntatutkimuksen rahoituspäivän Lapin yliopistolla perjantaina 16. joulukuuta klo 10–15.

Seminaarin avaa professori Jari Stenvall. Kunnallisalan kehittämissäätiötä tutkimuksen rahoittajana esittelee tutkimusasiamies Veli Pelkonen ja Työsuojelurahastoa työelämätutkimuksen rahoittajana esittelee toimitusjohtaja Kenneth Johansson.
Seminaarissa esitellään myös Lapin yliopistossa tehtävää tutkimusta:
• Love‐based leadership, LBL – hyvinvointia ja onnellisuutta työyhteisöihin, monitieteinen lähestymistapa, Kaarina Määttä, professori.
• Ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita (Kompassi‐projekti), Jari Lindh, tutkimuspäällikkö.
• Esittelijän valta ja vastuu – väitöstutkimus, Tommi Lepojärvi, Keminmaan kunnanjohtaja, jatko‐opiskelija.
• Henkilöstö kuntauudistuksissa – väitöstutkimus, Hanna Vakkala, assistentti, jatko‐opiskelija.
• Steady work in a shifting society: pohjoisen alueen liikkuvan työvoiman kysymyksiä, Jarno Valkonen, yliopistonlehtori.
• Työmarkkinoiden muutos pitkittäisrekisteriaineiston valossa, Asko Suikkanen, Pohjoinen hyvinvointi ja muuttuva työ ‐tutkimuskärjen johtaja.
• Alueen ja työn sukupuoli, Merja Kinnunen, professori.
• Turvallisuusnäkökulma ammattikäyttöön suunnattujen moottorikelkkojen muotoilussa, Hanna Viitasaari, lehtori.

KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ rahoittaa kuntia palvelevaa tutkimustoimintaa. Säätiö tukee näin kuntien itsehallintoa ja parantaa niiden toimintamahdollisuuksia. Säätiö myöntää rahoitusta tutkimushankkeisiin ja apurahoja tutkijoille. Lisätietoa: www.kaks.fi

TYÖSUOJELURAHASTO rahoittaa työelämän tutkimus‐, kehitys‐ ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahasto myöntää esimerkiksi tutkimus‐ ja kehitysmäärärahoja, tutkijastipendejä ja kehittämisavustuksia. Lisätietoa: www.tsr.fi

Kunnallisalan kehittämissäätiön ja Työsuojelurahaston asiantuntijoiden kanssa voi halutessaan sopia myös henkilökohtaisen neuvotteluajan.
Lisätietoja: Saara Koikkalainen, saara.koikkalainen@ulapland.fi, 045‐112 8670

________________________________________________________________________________________________

SAAMELAISPEDAGOGIIKAN PÄIVÄT INARISSA – SÁMEPEDAGOGIHKA BEAIVVIT ANÁRIS 8.-9.12.2011

Aika:  8.12.2011–9.12.2011 11:00–15:30
Paikka: Saamelaismuseo Siidan auditorio

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta järjestää opettajille sekä opetus- ja sivistystoimen viranomaisille saamelaispedagogiikan päivät Inarissa yhdessä Lapin aluehallintoviraston, Oulun yliopiston Giellagas-instituutin ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa.

Lisätiedot: Saamelaispedagogiikan päivät Inarissa – ohjelma 2011.pdf

Lisätietoja seuraavilta:

professori Kaarina Määttä
Kaarina.Maatta(at)ulapland.fi
+ 358 (0)400 696480

yliopisto-opettaja Anne Nuorgam
Anne.Nuorgam(at)ulapland.fi
+ 358 (0)40 5343316

Ilmoittautumislomake osoitteessa http://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin187140&SID=371f32f0-e349-414b-a380-e3593df41a49

Tapahtuman järjestäjä: 
Kasvatustieteiden tiedekunta

_________________________________________________________________________________________

Advertisements